SUN11
 
MON12
3:35p
TUE13
3:35p
3:35p
WED14
1:15p
THU15
3:35p
Beebots
3:35p
ELP
3:35p
Mindstorms
FRI16
3:35p
ELP
SAT17